Popis
Exkluzivní nabídka parcely k výstavbě RD. Lokalita Selská pole v Hluboké nad Vltavou. Sítě u hranice pozemku. Podíl na obslužné komunikaci. Možnost rozdělit parcelu a polovinu dále prodat. Parcela oplocena starým drátěným plotem, místy zničeným. Osázena asi stovkou ovocných stromů a keři. Plechová maringotka, jako provizorní přístřešek, bude ponechána zdarma. Informace o podmínkách využívání území a změn využití dle územ. plánu Hluboká nad Vltavou vydaného dne 20. 6. 2011 zastupitelstvem obce, je pozemek parc. č. 394/11 v k. ú. Hluboká nad Vltavou součástí plochy SO3 se způsobem využití plochy smíšené obytné se specifickým využitím, tedy bydlení v rodinných domech včetně základní občanské vybavenosti. Regulace: Zastavěnost pozemku budovami max. 25%. ?Zastavěnost celková max. 35 %. ?Velikost stavebních parcel min. 800 m2, k 29.5. 2015 upraveno na 700 m2. Výška budovy max. 2 NP + podkroví. Výška budovy do hřebene max. 9,5 m. Výška římsy v metrem u 1 NP + podkroví max. 4,5 m. Typ střechy sedlová, polovalbová, valbová. Sklon střechy 33° - 40° . Dne 29. 5. 2015 nabyla účinnosti změna č. 11 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město. Dle této podrobnější dokumentace je pozemek součástí plochy SO1 se způsobem využití plochy smíšené obytné se specifickým využitím, kdy je hlavním využitím bydlení v izolovaných rodinných domech, případně dvojdomech včetně základní občanské vybavenosti. Garážování či odstavování vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku buďto jako součást stavby hlavní nebo stavby doplňkové ke stavbě hlavní. Nepřípustné jsou veškeré činnosti zařízení a děje zatěžující obyvatelnost území na míru přípustnou. Nepřípustné je v tomto území provozovat monofunkční výrobní provozy, provozovny výrobních služeb nadmístního významu, chovatelská a pěstitelská zařízení, autobazary, odstavná stání pro těžké nákladní automobily, autobusy a jejich přívěsy.

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej