Popis
Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme travnatý pozemek určený ke komerčnímu využití, který sousedí s výrobní halou a nachází se v oblasti komerční výstavby obce Cvrčovice ve vzdálenosti 1,5km a 3 km od průmyslových zón města Pohořelice. K prodeji 3371 m2 ze stávající výměry 7.738 m2. Pozemek je přístupný z obecní komunikace. Dle platného Územního plánu obce Cvrčovice je veden jako Vs – Výroba smíšená. Hlavní využití:• Výroba bez negativního dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví. Přípustné využití:• Drobná výroba;• Nerušící výroba;• Výrobní služby;• Administrativa;• Izolační zeleň; Podmíněně přípustné:• Obchodní zařízení (kromě velkokapacitních prodejen), pohostinská a stravovací zařízení – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;• Drobná chovatelská činnost – pokud její vliv nezasahuje do ploch bydlení nebo rekreace (i návrhových). • Bydlení a přechodné ubytování související s hlavním a přípustným využitím – pokud nejsou narušovány hlavním nebo přípustným využitím v této ploše;• Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – za zachování hlavního nebo přípustného využití; Nepřípustné využití:• Velkokapacitní sklady;• Zemědělská živočišná výroba;• Zařízení pro sběr a třídění odpadů;• Bioplynové stanice;• Skládky; Veškeré inženýrské sítě jsou dostupné ze sousedního obecního pozemku.

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej