NEAKTIVNÍ


Hledej
- + Hledej


NEAKTIVNÍ
Prodej souboru pozemků vedené jako dobývací prostor o celkové výměře 16.706m2 umístěné mimo zastavěné území obce Jesenné - okres Semily, Liberecký kraj. Jedná se o pozemky v dobývacím prostoru lomu, kde je povolena (báňským úřadem Liberec) hornická činnost. Je zpracován plán zajištění a plán otvírky, přípravy a dobývání. Právo dobývání je evidováno pro společnsot LOM JESENNÝ a.s.Evideční číslo dobývacího prostoru je 70652, spadá pod obvodní báňský úřad Liberec. Pozemky nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě. Těžba na pozemcích v posledních letech neprobíhá, volně přístupné pozemky na okraji lomu (nezasažené těžbou) zarůstají nálety a křoviny. Území není zainvestované sítěmi. Pozemky jsou v územním plánu obce vedeny v technické infrastruktuře jako plocha zemědělská, trvalý travní porost (TTP). V limitech jsou pozemky zahrnuty do dobývacího prostoru (DP), výhradní ložisko (B). Pozemky jsou přístupné ze zpevněné komunikace parc. č. 1759/1, která je ve vlastnictví obce Jesenný. Přístup do dobývacího prostoru je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků, přičemž přístup není nijak právně ošetřen. Prodej pozemků možný pouze jako celek. Prodej v rámci INSOLVENCE.

Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.