NEAKTIVNÍ


Hledej
- + Hledej


NEAKTIVNÍ
Předmětem nabídky je pozemek parc. č. St. 252 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí rozestavěná stavba a pozemku parc. č. 1246 (orná půda), vše v kat. území Brusné. Jedná se o samostatně stojící, přízemní, rozestavěný rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Na domě chybí omítka. Dům není pravděpodobně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a střešními okny. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Na pozemku parc. č. St. 252 stojí stavba rozestavěného rodinného domu. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 126 m2. Pozemek parc. č. 1246 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 252 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 1 214 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny pouze podezdívkou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a hospodářská budova. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová bez krytiny. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1183 ve vlastnickém právu obce Brusné. Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářská budova.Informace jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, bez součinnosti účastníků exekučního řízení. Zveřejněné údaje jsou čerpány z dokumentů v rámci exekučního řízení, kdy je nemovitost určena ke zpeněžení v rámci exekučního řízení, dle § 336 , § 267 o.s.ř.,dle § 69 a § 52 exekučního řádu a souvisejících ustanovení.V případě Vašeho zájmu o více informací nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na email.

Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej domů objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.