NEAKTIVNÍ


Hledej
- + Hledej


NEAKTIVNÍ
Předmětem nabídky je pozemek parc. č. St. 483 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 334 Mikulovice, způsob využití: rod.dům, včetně příslušenství a pozemku parc. č. 245/22 (orná půda) vše v kat. území Mikulovice u Pardubic, obec Mikulovice. Jedná se o řadový, krajní, přízemní dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Stavebně - technický stav budovy je dobrý. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je bleskosvod a střešní okna. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety a roletami. Vchodové dveře jsou plastové. Fasáda domu je zateplená. K domu patří zahrada, na které se nachází dřevěná bouda. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna, viz. LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Pozemek parc. č. St. 483, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 87 m2, je zastavěn plochou pod domem. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 245/22, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 436 m2. Nad pozemkem parc. č. 245/22 vede elektrické vedení. Pozemky tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, udržované a oplocené drátěným pletivem. Na zahradě se nachází dřevěná bouda. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví soukromé osoby. Informace jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, bez součinnosti účastníků exekučního řízení. Zveřejněné údaje jsou čerpány z dokumentů v rámci exekučního řízení, kdy je nemovitost určena ke zpeněžení v rámci exekučního řízení, dle § 336 , § 267 o.s.ř.,dle § 69 a § 52 exekučního řádu a souvisejících ustanovení.V případě Vašeho zájmu o více informací nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na email.

Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej domů objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.