NEAKTIVNÍ


Hledej
- + Hledej


NEAKTIVNÍ
Předmětnou nemovitostí je přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Jílovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Jílovice č.p. 150, 373 32 Jílovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1756/1 - ostatní plocha a přes nezpevněné pozemky p.č. 1704/8 - ostatní plocha, p.č. 1756/38 - vodní plocha a p.č. 1704/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Jílovice, č.p. 170, 373 32 Jílovice - je zajištěn faktický přístup k předmětu ocenění. Skutečný přístup k předmětu ocenění je přes pozemek p.č. 1704/15 - ostatní plocha, který je v podílovém vlastnictví povinné (na základě požadavku objednavatele není předmětem ocenění) - přístup není právně zajištěn. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 60 m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává z obytné a hospodářské části, které dohromady tvoří uzavřený dvůr. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Informace jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, bez součinnosti účastníků exekučního řízení. Zveřejněné údaje jsou čerpány z dokumentů v rámci exekučního řízení, kdy je nemovitost určena ke zpeněžení v rámci exekučního řízení, dle § 336 , § 267 o.s.ř.,dle § 69 a § 52 exekučního řádu a souvisejících ustanovení.V případě Vašeho zájmu o více informací nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na email.

Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej domů objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.