Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník

Prodej Pozemek 154 700 Kč
Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník


Popis
Aukce - pozemky p. č. 1540/1 a p. č. 1547/1 v k. ú. Kobylá nad Vidnavkou Pozemky se nacházejí v okrajové části obce Kobylá nad Vidnavkou. Jsou volně přístupné s trvalými porosty. Přes pozemek p. p. č. 1547/1 v k. ú. Kobylá nad Vidnavkou prochází vodní tok a hlavní odvodňovací a závlahové zařízení. Předmětné pozemky se nacházejí v zájmovém území Ministerstva obrany. Na malé části pozemku pozemkové parcele č. 1547/1 v k. ú. Kobylá nad Vidnavkou se pravděpodobně nachází část krytého kanálu v délce cca 25 m včetně betonového čela vtokového objektu hlavního odvodňovacího zařízení „HMZ Kobylá“ ID 4010000205-11201000, celková délka hlavního odvodňovacího zařízení 0,404 km, z roku 1976, v ČHP 2-04-04-047, ve správě Státního pozemkového úřadu. Vodní linie dál pokračuje po předmětném pozemku jako otevřené koryto „bezejmenný tok“ IDVT: 10209492 ve správě Povodí Odry, s. p. Na větší části předmětného pozemku se může nacházet podrobné odvodňovací zařízení z roku 1986. Stavba podrobného odvodňovacího zařízení je v souladu s § 55 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, vodním dílem bez určení správy dle ustanovení § 126 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, a má vazbu na vlastnictví pozemku, na kterém se nachází. Pozemky jsou dočasně ohrazeny mobilními ohradníky ve vlastnictví fyzické osoby, což ovšem nebrání jejich volné přístupnosti. Dle platného územního plánu obce Kobylá nad Vidnavkou jsou pozemky pozemkové parcely č. 1540/1 a č. 1547/1 v k. ú. Kobylá nad Vidnavkou vedeny jako plochy přírodní. Dle Veřejného registru půdy – LPIS jsou předmětné pozemky zemědělsky užívány fyzickou osobou. Souhlas s aukčním řádem. Pro více informací přejděte na stránky systému Nabídka majetku státu: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/37311

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej