Jeseník

Prodej Pozemek 189 900 Kč
Jeseník


Popis
Pozemek p. č. 915/2 k. ú. Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník Pozemek parcela č. 915/2 v k. ú. Bukovice u Jeseníka se nachází v okrajové části města Jeseník – Bukovice. Jedná se o volně přístupný pozemek z veřejné komunikace, který není zaplocený. Část pozemku je vysypána štěrkem a tvoří veřejně přístupnou nezpevněnou komunikaci. Zadní část pozemku je zatravněná a neudržovaná s trvalými porosty. Předmětný pozemek se nachází ve velkoplošném zvláště chráněném území CHKO Jeseníky – IV. zóna a v oblasti NATURA 2000. Pozemek p. č. 915/2 v k. ú. Bukovice u Jeseníka je dotčen sítí elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a. s., IČO. 04084063, nadzemním vedením NN do 1 kV a nadzemním vedením NN do 35 kV v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035. Předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu stožárové stanice do 52 kV ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035. V blízkosti předmětného pozemku se nachází vedení vodohospodářské infrastruktury (VHI) pro veřejnou potřebu v majetku společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Souhlas s aukčním řádem. Pro více informací přejděte na stránky systému Nabídka majetku státu: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/34000

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej