Staré Město, okres Uherské Hradiště

Prodej Pozemek cena neuvedena
Staré Město, okres Uherské Hradiště


Popis
Prodej pozemku určeného k výstavbě 1199 m2, Staré Město u Uherského Hradiště Ve výhradním zastoupení majitele si dovolujeme nabídnout prodej dvou pozemkových parcel s celkovou výměrou 1199 m2. Předmět prodeje jsou pozemkové parcely s parc. č. 3129/50 a 3129/27 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. Odhadovaný rozměr pozemku je 54 x 21 metrů. Pozemky jsou v rovinatém terénu a nacházejí se v okrajové části Starého Města. Přibližně v polovině pozemku je vedeno ochranného pásmo venkovního vedení elektrické sítě (VN 10 KV). Při dodržení ochranného pásma a zachování 3,5 metrů od hranice se sousedními parcelami, je možné vybudovat rodinný dům typu bungalov s půdorysem přibližně 26 x 14 metrů (tj. cca 364 m2 potencionálně zastavitelné plochy). Dle aktuálního územního plánu města spadají obě pozemkové parcely do zastavěného území obce. Územní plán eviduje obě parcely jako plochy individuálního bydlení. Textová část územního plánu dále definuje hlavní využití parcel pro bydlení v rodinných domech. Z územního plánu dále vychází dvě podmínky pro zastavitelnou plochu: stavba může mít maximálně 2 nadzemní podlaží a podkroví; výstavbu lze řešit v návaznosti na charakter a výšku okolní zástavby. Přístup k pozemku vede přes pozemek s parc. č. 4539/9, který je ve vlastnictví města se způsobem využití ostatní komunikace. Přístupová cesta je v současné době v nezpevněném zatravněném stavu a slouží jako pěší průchod. Nejbližší vodovod pro veřejnou potřebu se nachází před objektem č. pop. 2005 (24 metrů od hranice pozemku) podél ulice Velehradská (řad PVC 110 mm). Kanalizační řád je veden ulicí Velehradská (před objektem č. p. 1580). Pro připojení na kanalizaci je tedy nutné zbudovat nový kanalizační řád. Alternativní způsob odvodu odpadních vod je ČOV s přepadem do vsaku (nutno zajistit posudek od hydrogeologa). Pokud by nešlo vybudovat ČOV, je zde možnost jímky. Síť elektrického vedení a plynovodu je taktéž u objektu č. pop. 2005. Bližší podmínky připojení k elektrické síty zašlu na vyžádání. Pro více informací nebo osobní mě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Majitelé si vyhrazují právo pro výběr kupujícího.

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej