Prodej  pozemku 11 784 m², Březno, okres Chomutov

Prodej Pozemek 475 000 Kč 11784 m²
Březno, okres Chomutov


Popis
Nabízený majetek je ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s ním má v souladu se zákonem č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správa železnic, státní organizace, jak je zapsáno na LV 722 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Březno u Chomutova. Pozemek se nachází mimo ochranné pásmo dráhy a mimo zastavěnou část obce mezi levým břehem řeky Ohře a hrází vodní nádrže Nechranice. Pozemek je z větší části terénní val po v minulosti zrušené železniční trati Plzeň - Březno - Chomutov. Na východní části jsou pozůstatky mostní opěry zaniklého železničního mostu (oceněno jako opěrné zdi). Napříč západní částí bývalého železničního náspu vede klenutý most. Po celé ploše je pozemek nepravidelně porostlý neudržovaným náletovým porostem. V pozemku se nachází vrt TBD pro sledování stability hráze vodního díla Nechranice. Na toto zařízení ve správě Povodí Ohře je zřízení služebnost zapsaná na LV. Přístup je z místní veřejné komunikace v právu hospodaření Povodí Ohře. Z hlediska územního plánu obce se pozemek nachází mimo zastavěné území a bude využíván jako trvalý travní porost. Nemovitosti jsou nabízeny ve veřejné soutěži. Podmínky pro veřejné soutěže a další konkrétní informace k nabízenému majetku jsou umístěny na www.spravazeleznic.cz, záložka: nemovitosti (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nemovitosti/prodej-nemovitosti).

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
sreality.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej