Prodej  pozemku 71 318 m², Sedlec, okres Břeclav

Prodej Pozemek cena neuvedena 71318 m²
Sedlec, okres Břeclav


Popis
Ing.Mgr. Eva Hepperová insolvenční správkyně dlužníka AGROREAL spol. s r.o. sídlo: Komárovská 2438/13 746 01 Opava Tel.: 608 820 636 konkursy@hepperova.cz ID datové schránky: 868xzpr Vyhlašuje výběrové řízení na koupi pozemků v obci Sedlec, společnosti AGROREAL spol. s r.o., jehož majetek je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Způsob prodeje: - prodej mimo dražbu - výběrové řízení obálkovou metodou Předmětem prodeje je soubor movitých věcí dlužníka AGROREAL, spol. s r.o., IČ 46904735, se sídlem Podivín 978, 691 45 Podivín, insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSBR 32 INS 15166/2018. Jedná se pozemky, sepsané v soupisu MP v příloze č. 1 - Nemovitý majetek, pod pořadovými čísly 1.14. - 1.17, v souladu s ust. § 293 IZ. Jedná se o nemovité věci zapsané na LV 172, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Břeclav, pro katastrální území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec a okres Břeclav jako parc. č. 1081/3, 1192/13, 1061/1 a parc. č. 1254/21, Podmínky výběrového řízení 1. Písemné nabídky zájemců budou do sídla IS doručeny nejpozději do 25.02.2021. Místo dodání nabídky je kancelář insolvenční správkyně Ing. Mgr. Evy Hepperové, Komárovská 2438/13, 746 01 Opava. 2. Na obálce s nabídkou, zaslané do sídla IS bude popisek „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ AGROREAL – NEOTVÍRAT“ 3. Podavatelé nabídek jsou povinni v nabídce uvést nabízenou cenu zájemce s tím, že minimální nabídka bude ve výši 2.638.766,-Kč. 4. Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce, specifikaci předmětu prodeje, který chce zájemce koupit a výši nabízené ceny za předmět prodeje. Nabídka musí být datována a vlastnoručně podepsána. 5. V podané nabídce podatel uvede podmínky financování. 6. Otevření a hodnocení došlých nabídek bude provedeno dne 26.2.2021 ve 10:00 hod. za přítomnosti insolvenční správkyně a složené komise pro otevírání nabídek, a to v kanceláři Ing. Mgr. Evy Hepperové, Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, k otevírání nabídek se můžou připojit zajištění věřitelé. 7. Zajištění věřitelé jsou oprávněni odmítnout všechny předložené návrhy, nevybrat žádného zájemce nebo prodej zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Insolvenční správkyně si v návaznosti na průběh výběrového řízení vyhrazuje právo oslovit po vyhodnocení nabídek první tři zájemce, kteří nabídli nejvyšší kupní cenu s možností jejího navýšení. 8. Nejvyšší nabídka bude bezodkladně předložena zajištěným věřitelům. 9. O výsledku výběrového řízení budou podavatelé nabídek bezodkladně informováni. 10. Vítězi výběrového řízení bude oznámení zasláno nejpozději do 3.3.2021 společně s návrhem kupní smlouvy. 11. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy na účet určený pro insolvenční řízení, č. ú.: 232134796 / 0600, účet je vedený u MONETA Money Bank, a.s., pobočka Opava.

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
sreality.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej