Prodej  chalupy 40 m², pozemek 763 m², Brozany nad Ohří - Hostěnice, okres Litoměřice

Prodej Dům cena neuvedena 763 m²
Brozany nad Ohří - Hostěnice, okres Litoměřice


Popis
Insolvenční správce Mgr. Petr Budzinski nabízí k prodeji nemovitost v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 92 INS 22458 / 2019: - St. 158, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Hostěnice, č.e. 105, rod. rekr. a parcela č. 383, trvalý traní porost v kat. území Hostěnice u Brozan, zapsaný na LV č. 190, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. Cena nemovitosti je stanovena znaleckým posudkem na částku 1 100 000 Kč. Znalecký posudek je přístupný ve veřejné části insolvenčního rejstříku. Podmínky prodeje jsou následující: - prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce; - kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy; - správní poplatek za vkladové řízení hradí kupující; - v nabídce kupující uvede údaje (fyzická osoba: jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště, e-mail, telefon; právnická osoba: obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon), identifikaci pozemky a výši nabízené kupní ceny. Nabídky, případně dotazy zasílejte na e-mailovou adresu, příp. na adresu správce Letenská 121/8, 118 00 Praha 1.

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
sreality.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej domů objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej