Pastevní, Jeřmanice, okres Liberec

Prodej Pozemek 1 890 000 Kč
Pastevní, Jeřmanice, okres Liberec


Popis
Prodej stavebního pozemku 1835 m2, Jeřmanice Stavební pozemek p. č. 1911 o celkové výměře 1835 m2 v obci Jeřmanice. Prodej z insolvenčního řízení dlužníka. Stavební pozemek parc. č. 1911 o celkové výměře 1.835 m2 je v územním plánu navržen jako plocha bydlení. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1705, který je ve vlastnické právu obce Jeřmanice s výbornou dopravní infrastrukturou. Podle platného územního plánu obce Jeřmanice se pozemek parc. č. 1911 v k. ú. Jeřmanice nachází v zastavitelné ploše B.8, která má funkční využití plochy pro bydlení. Pro plochu B.8 územní plán stanovil podmínku, že výstavba je možná pouze za předpokladu zpracování územní studie s označením US1. Územní studie byla již zpracována a schválena v roce 2013. K dispozici je na odkazu http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/obec-jermanice/uzemni-studie/. Podrobnější regulativy pro zástavbu jsou definovány v kapitole C _ Regulativy na str. 11 textové části územní studie. Podmínkou stavby je i zasíťování území a rozšíření stávající komunikace. Rozšíření komunikace musí být řešeno ve vazbě na budoucí výstavbu a bude jej řešit první stavebník v tomto území. Bez rozšíření komunikace nebude možná žádná výstavba, jelikož územní studie podmiňuje výstavbu RD přivedením kapacitní dopravní a technické infrastruktury. Stavebník by měl s obcí uzavřít plánovací smlouvu, ve které bude řešit náležitosti rozšíření komunikace. V obci je pro plochu B.8 stanovena minimální výměra pro stavbu RD 1800 m2. Tuto výměru zohledňuje parcelace navržená ve schválené územní studii. Odkanalizování je řešeno na str. 8 textové části územní studie. Kanalizace se v tomto území nenachází, ale územní studie ji navrhuje. Do doby vybudování kanalizace je možné odkanalizování pomocí bezodtokých jímek. Ovšem je nutné počítat s tím, že každý stavebník má výstavbu RD podmíněnou přivedením veškeré dopravní a technické infrastruktury o navržených kapacitách k pozemku pro stavbu RD a podél jeho hranice, která přiléhá k navrhované dopravní a technické infrastruktuře. To znamená, že bude muset i tak přivést suchovod kanalizace. Na pozemku parc. č. 1882 by měla být vybudována požární nádrž pro danou lokalitu, která by též měla být řešena před zahájením výstavby pro danou lokalitu. ←

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej