Vlachovo Březí, okres Prachatice

Prodej Pozemek 1 894 570 Kč
Vlachovo Březí, okres Prachatice


Popis
Prodej pozemku 6.533 m2, Vlachovo Březí Pozemková parcela PK č. 959/1 k. ú. Vlachovo Březí Plocha výroby a skladování - severní okraj města Vlachovo Březí, při silnici II. třídy, volně navazující na stabilizované plochy výroby a skladování. Obsluha území - sjezdem ze stávající silnice II. třídy. Hlavní využití: výroba a skladování včetně zemědělských staveb. Přípustné využití: výlučně podnikatelská, průmyslová a výrobní, zemědělská, chovatelská a pěstitelská výroba, přípustné je zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, sběrný dvůr, zařízení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu, zařízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, nákupní zařízení, veřejná zeleň, veřejná prostranství, čerpací stanice pohonných hmot pro potřebu provozovatele, technická a dopravní infrastruktura, rozšíření a směrové či výškové úpravy tras silnic II. a III. třídy, netradiční zdroje vytápění, fotovoltaické elektrárny na stávajících plochách bez možnosti rozšíření. Druh podmínek využití území Podmínky pro výstavbu:celková zastavěnost plochy stávající nebo maximálně 75%. Velikost stavebních pozemků stávající nebo min. 1000 m2, v zastavěném území nelze oddělit pozemek (pro další hlavní stavbu) menší než 1000 m2; pro doplňkové stavby omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky dodržení maximální zastavěnosti 75% plochy. Podmínky pro výškové využití území Výšková hladina zástavby stávající nebo max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (stávající nebo lze upravit výšku na max. 12,5 m) ←

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej