Libčeves, okres Louny

Prodej Pozemek 130 000 Kč
Libčeves, okres Louny


Popis
Prodej pozemku o rozloze 5574 m2 v obci Sinutec V zastoupení majitele Vám nabízíme k prodeji soubor dvou pozemků v katastrálním území Sinutec, spadající pod obec Libčeves. Jedná se o pozemek o rozloze 5082 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemek o rozloze 492 m2, druh pozemku orná půda. Dle územního plánu je pozemek o rozloze 5082 m2 zařazen do kategorie K - krajinná zeleň. Hlavní využití : extenzivní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva odpovídající stanovištním podmínkám. Podmínečně přípustné využití : cyklostezky a pěší trasy, za podmínky, že nebudou nijak narušovat krajinný ráz, objekty drobné architektury, za podmínky, že nebudou nijak narušovat krajinný ráz, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, za podmínky, že nebudou nijak narušovat krajinný ráz Dle územního plánu je pozemek o rozloze 492 m2 zařazen do kategorie Z - plochy zemědělské. Hlavní využití : užitkové zahrady a sady, trvalé travní porosty. Podmínečně přípustné : změna kultury, meliorace, protierozní opatření, cestní síť (polní cesty, pěší stezky, cyklostezky), agrotechnická opatření, větrolamy, umístěné v rámci komplexních pozemkových úprav ←

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej