Prodej  stavebního pozemku 16 334 m², Pánov, Hodonín

Prodej Pozemek cena neuvedena 16334 m²
Pánov, Hodonín


Popis
Pozemky se nachází nedaleko města Hodonín, severo-východním směrem – v městské části Pánov. Pozemky jsou určené k výstavbě rodinných domů a jsou v celém rozsahu určeny platným územním plánem pro výstavbu. Budoucí obyvatelé zde jistě ocení klidné bydlení a přitom na dosah od všeho potřebného v centru města Hodonín. Město Hodonín má podle lexikonu měst 24683 obyvatel, město s odpovídající vybaveností, sídlem městského úřadu, nemocnice, pošta, městská policie, síť obchodů a služeb, řada škol, kulturních a sportovních zařízení. Město leží pro silnici I. třídy č. 51 ve směru do Slovenské republiky. Část Pánov je přístupná po silnici II. třídy č. 342. Vlastní pozemky jsou přístupné po místní obslužné komunikaci. V částech předmětných pozemků jsou porosty z náletového původu, prostorem pozemků prochází komunikace se zpevněným i nezpevněným povrchem. Pozemky jsou v rozsahu všech čtyř parcel určeny platným územním plánem pro výstavbu. U pozemků 1451/8, 1451/10 a 1451/81 jde o plochy určené pro bydlení v rodinných domech. Pozemky je možné považovat z pohledu obchodovatelnosti za částečně zainvestované. V místě, tj. u nedalekých objektů bydlení, je možnost napojení na veřejný vodovod a na elektrorozvod. K pozemkům se váží věcná břemena spočívající v právu uložení jednotné kanalizace a v právu přistupovat za účelem provádění údržby a oprav jednotné kanalizace. S ohledem na charakter věcných břemen (trasa kanalizačního sběrače, který bude přínosem právě pro pozemky určené k zastavení!, nemají tato věcná břemena vliv na cenu a kvalitu nabízených pozemků. Podle platného územního plánu jsou pozemky parc. č. 1451/8, parc.č.1451/10 a parc. č. 1451/81 zahrnuté do plochy změn, s určením pro bydlení „BI - plochy bydlení v rodinných domech". Pouze malá část pozemku parc.č. 1451/8 zasahuje do „PV- plochy veřejného prostranství". Pozemek parc. č. 9585, je převážně zahrnut do plochy změn, s určením pro „NK - plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň". Část této parcely (jižní cíp) zasahuje do „VS - plochy smíšené výrobní". Pozemky evidované na LV č.2166 pro k.ú. obec a okres Hodonín, Pánov CENA dle aktuálního ZNALECKÉHO POSUDKU činí 9 630 000 Kč.

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
sreality.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej