Popis
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Rodinný dům se zahradou a garáží, podíl 1/4, obec Žandov, okres Česká Lípa Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem - I) pozemku p. č. 218 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Valteřice, č. p. 81, bydlení (stavba stojí na pozemku p. č. 218), pozemku p. č. 216/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p. č. 216/2), pozemku p. č. 216/1 - zahrada a pozemku p. č. 388/3 - trvalý travní porost, vše v k. ú. Valteřice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa. II) pozemku p. č. 211 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p. č. 211), a pozemku p. č. 208 - zahrada, vše v k. ú. Valteřice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa. III) pozemku p. č. 438/2 - ostatní plocha, v k. ú. Valteřice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa. I) Rodinný dům č. p. 81 s příslušenstvím a pozemky p. č. 218, p. č. 216/1, p. č. 216/2 a p. č. 388/3. Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Žandov, v místní části Valteřice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Valteřice č. p. 81, 471 05 Žandov. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p. č. 215 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Libereckého kraje. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 80 roků. Na pozemku p. č. 216/2 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází garáž. Jedná se o přízemní, dřevěnou garáž s mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na obytnou část rodinného domu, vlevo (pohled z příjezdové komunikace), navazuje přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. II) Pozemky p. č. 208 a p. č. 211 s příslušenstvím: pozemek p. č. 211 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. typ roubenka (stavba stojí na pozemku p. č. 211), a dále pozemku p. č. 208 - zahrada, vše v k. ú. Valteřice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa, které jsou situovány v zastavěné, okrajové části města Žandov, v místní části Valteřice. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek. III) Pozemek p. č. 438/2 ostatní plocha, v k. ú. Valteřice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa, který je situován v okrajové části zastavěného území města Žandov, v místní části Valteřice. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu, na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. ←

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej domů objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej