Popis
Nemovitostí je přízemní, dřevěný montovaný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod mírnou sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé části města Mariánské Lázně, v místní části Chotěnov-Skláře, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Chotěnov-Skláře ev. č. 19, 353 01 Mariánské Lázně. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek pod stavbou, p.č. St. 107 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiné subjektu (Města Mariánské Lázně), a proto není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Pozemek leží v rovinném terénu a j přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 387 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary a přes nezpevněné pozemky p.č. 63/13 -ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a pozemek p.č. 123/6 - orná půda, který je ve vlastnictví: Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a informací ČSÚ ve městě Mariánské Lázně je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako - stavba se zanedbanou údržbou(předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Informace jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, bez součinnosti účastníků exekučního řízení. Zveřejněné údaje jsou čerpány z dokumentů v rámci exekučního řízení, kdy je nemovitost určena ke zpeněžení v rámci exekučního řízení, dle § 336 , § 267 o.s.ř.,dle § 69 a § 52 exekučního řádu a souvisejících ustanovení.V případě Vašeho zájmu o více informací nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na email.

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
sreality.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej domů objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej