Popis
Nabízíme k prodeji soubor pozemků složený z osmi parcel. Soubor pozemků je rozdělen na dva celky, kdy pomyslnou dělící čárou je pruh pozemků ve vlastnictví obce Pozov z důvodu výskytu vedení elektrického napětí. Pozemek se nachází tři sta metrů od vesnice Pozov a je přístupný po asfaltové cestě. Vlastník uzavřel Smlouvu o zemědělském pachtu na dobu neurčitou s platností od 01.01.2018 s DZS Struhařov a.s., se sídlem Struhařov 75, 256 01 Benešov, IČ: 46357343. Jedná se o zemědělský pacht na sedm pozemků. V pachtu není pozemek parc. č. 837/2 - lesní pozemek. Každá ze smluvních stran může smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku. Výpovědní lhůta činí rok a počíná běžet od 01. října, který následuje po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pachtovní vztah může být rovněž ukončen dohodou smluvních stran. Text Smlouvy o zemědělském pachtu je k dispozici u naší kanceláře. Smlouva o zemědělském pachtu byla vypovězena. Výpověď byla doručena dne 09.07.2019.

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
sreality.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej