Popis
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Pozemky o celkové výměře 25 616 m2, podíl 1/2, obec Želetava, okres Třebíč Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem - II) pozemku p. č. 82/5 - trvalý travní porost, pozemku p. č. 82/6 - trvalý travní porost, pozemku p. č. 110/34 - orná půda, pozemku p. č. 111/40 - trvalý travní porost, pozemku p. č. 158/8 - orná půda, pozemku p. č. 351 - orná půda, pozemku p. č. 770 - orná půda a pozemku p. č. 771 - trvalý travní porost, vše v k. ú. Bítovánky, obec Želetava, okres Třebíč. I) Pozemek p. č. 51/1 na LV č. 716, k. ú. Bítovánky Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p. č. 51/1 - trvalý travní porost, v k. ú. Bítovánky, obec Želetava, okres Třebíč, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Želetava. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p. č. 827/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Želetava, nám. Míru 1, 67526 Želetava. Dle informací ČSÚ v obci Želetava je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Želetava je pozemek veden takto: - p. č. 51/1 - „BR - bydlení v rodinných domech“ II) Ostatní pozemky na LV č. 716, k. ú. Bítovánky Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p. č. 82/5 - trvalý travní porost, pozemku p. č. 82/6 - trvalý travní porost, pozemku p. č. 110/34 - orná půda, pozemku p. č. 111/40 - trvalý travní porost, pozemku p. č. 158/8 - orná půda, pozemku p. č. 351 - orná půda, pozemku p. č. 770 - orná půda a pozemku p. č. 771 - trvalý travní porost, vše v k. ú. Bítovánky, obec Želetava, okres Třebíč. Pozemky p. č. 82/5 a p. č. 82/6 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemek p. č. 110/34 se nachází ve východní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p. č. 832/2 - ostatní pozemek, který je ve vlastnictví: Městys Želetava, nám. Míru 1, 67526 Želetava. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemek p. č. 111/40 se nachází ve východní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p. č. 827/3 - ostatní pozemek, který je ve vlastnictví: Městys Želetava, nám. Míru 1, 67526 Želetava. Pozemek p. č. 158/8 se nachází ve východní části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemek p. č. 351 se nachází ve východní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p. č. 827/1 - ostatní pozemek, který je ve vlastnictví: Městys Želetava, nám. Míru 1, 67526 Želetava. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemky p. č. 770 a p. č. 771 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemek p. č. 770 je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. ←

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.idnes.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej