Popis
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - parc.č. 902/10 orná půda o výměře 586 m2 To je zapsáno na LV 132, kat.území Přízřenice, obec Brno, okres Brno-město. Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Brno v městské části Přízřenice v okresu Brno-město v Jihomoravském kraji. Leží mezi rameny řeky Svratky poblíž nákupního centra Olympia v nadmořské výšce 194 m nad mořem. Jedná se volný nezastavěný pozemek bez oplocení, který se nachází mezi podobnými nezastavěnými pozemky. Při místním šetření bylo zjištěno obdělávání pozemku (včetně okolních). Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní komunikaci. Hlavní přístup je ze severní strany příjezdem směrem od městské čtvrti Přízřenic. Pozemek patří do povodňové zóny 4 – s vysokým nebezpečím povodně/záplavy. Předmětný pozemek ani okolní pozemky nejsou evidovány jako kontaminované. Areál bývalých skleníků Přízřenice nacházející se 350 m severně od pozemku je evidován jako brownfield s možnou kontaminací. Pozemek má půdorysně výrazně protáhlý tvar obdélníku (přibližně 7 x 84 m). Velmi mírně se svažuje východním směrem (do 5%). Ze západní strany sousedí s cyklostezkou. Severní a jižní strana pozemku sousedí s podobnými parcelami. Východní strana sousedí s parcelou ochranného pásma řeky Svratky.

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
realitymix.centrum.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej