Popis

Metropolitní plán PRAHA. Platný od 1.1.2023 umožní výstavbu bytovou na celé ploše a to dle výškových a % limitů. Pozemek velmi vhodný jako dlouhodobá investice a uložení a zhodnocení peněz!!!!
Cena PEVNÁ!!!!!!! Přímý prodej od majitele. Bez RK!!!! Prodám pozemek Ďáblice 1729/252 . Stávající ÚP umožňuje...parkoviště, parkovací dům, čerpací stanice PHM, automyčka, autosalon, autobazar, servis, služby. Velmi mírně svažitý. Částečně oplocený, udržovaný. IS na hranici. Stavební přípojka PRE. Přímý nájezd na ulici Ďáblická. Sousední pozemky bez problémů. Žádné omezení, žádná technická ani ekologická zátěž. Velmi výhodná investice. K dispozici průzkum sítí. Aktuálně ošetřeno půdní frézou.
Velikost 6300m2. Cena pevná . Cena 5000/m2...tedy 31.500.000.0 000CZK .Nemožno dělit. Platba v CZK, USD, EURO dle denního kurzu. Volejte majitele
podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se pozemek parc. č. 1729/252 v k.ú. Ďáblice nachází z části v zastavitelné ploše s funkčním využití DGP – garáže a parkoviště a z části v nezastavitelném území ve funkční ploše ZMK – zeleň městská a krajinná.

Pro tato funkční využití platí ( výňatek z ÚP):
DGP - garáže a parkoviště
Plochy pro dopravu v klidu.
Funkční využití:
Garáže, parkoviště a odstavné plochy, parkoviště P+R, stavby a zařízení související s vymezeným funkčním využitím.
Doplňkové funkční využití:
Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Výjimečně přípustné funkční využití:
Komunikace vozidlové. Služby a čerpací stanice pohonných hmot jako součást hromadných garáží.

ZMK - zeleň městská a krajinná
Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území.
Funkční využití:
Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.

Doplňkové funkční využití:
Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové. Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Výjimečně přípustné funkční využití:
Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny.
Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PID.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím). Důležité odkazy:
Podrobně o použití regulativů pojednává Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, který je možné nalézt na:
 http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/up_hmp_1999/metodicky_pokyn/2406-p1.htm
Další souhrnné informace o předmětných pozemcích a o limitech využití území lze získat na:
 http://wgp.urm.cz/georeport
Charakteristiku funkčních ploch, základní regulativy funkčního a objemového uspořádání a další informace o Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy lze najít na webových stránkách MHMP, kde jsou také informace o procesu změn územního plánu: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_plan/index.html
 http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/index.html
 http://www.iprpraha.cz/clanek/55/vyhlasky-a-opatreni-obecne-povahy
Samotný územní plán je k dispozici k nahlédnutí na:
 http://www.iprpraha.cz/clanek/67/vykresy-uzemniho-planu
Základní informace o vyjadřujících se subjektech technické infrastruktury lze zjistit na:
 http://cz.mawis.eu/praha/


Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
bezrealitky.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej pozemků objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej