Popis
Insolvenční správce dlužníka Jiřího Nikrmajera v rámci ins. řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 37 INS 391 / 2013 bude zpeněžovat nemovitost ve vlastnictví ins. dlužníka, a to:

– spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemku parc. č. st. 132, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Výčapy, č.p. 108, rodinný dům, v obci Výčapy, kat. území Výčapy, který je zapsán na LV č. 462 u katastrálního úřadu pro Vysočinu, kat. území Třebíč.

Cena za spoluvlastnický podíl v rozsahu id. ½ ke shora označené nemovitosti bude určena dle nejvyšší nabídky, minimální nabídková cena však činí 1.200.000,-Kč.

Případní zájemci o koupi mohou podat nabídky na koupi nemovitosti formou emailu (emailová adresa ins. správce je uvedena dále v textu), který bude obsahovat:

– označení zájemce (jméno, příjmení);

– kontakt (email, telefon);

– nabídkovou cenu za spoluvlastnický podíl id. ½ nemovitosti.

Dotazy týkající se předmětné nemovitosti je možno zaslat kanceláři ins. správce prostřednictvím níže uvedeného emailu.

Kontakt na kancelář správce: office2@sirhalova.cz, tel. 543 128 398.

Ins. správce dává na vědomí, že ke dni zveřejnění inzerce nejsou splněny všechny podmínky pro uzavření kupní smlouvy. Inzerci tedy nelze chápat jako závaznou nabídku k uzavření smlouvy a stejně tak nejsou závazné ani nabídky případných zájemců.

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., ins. správce

Kontakt a podrobnější informace najdete kliknutím na tento odkaz (otevře se v novém okně):
        
reality.bazos.cz

  
Oznámení emailem
Když v kategorii Prodej domů objevíme nový inzerát nebo změnu ceny existující inzerce, přijde Vám okamžité upozornění emailem.


Hledej
- + Hledej